Czy wiesz co to są ubezpieczenia? Zacznijmy od tego, że umowa ubezpieczenia jest umową prawa cywilnego.

Zawierają ją osoba ubezpieczająca siebie lub swój majątek i firma ubezpieczeniowa.

Zakład lub towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty odpowiedniego świadczenia na wypadek wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

Burza, grad, powódź – kto pokryje koszty naprawy auta 44
Co pokrywa Teilkasko a co pokrywa Vollkasko? 88
Jakie ubezpieczenia można uwzględnić w niemieckim rozliczeniu podatkowym? 49
Twoja kasa chorych w Niemczech 89
BARMER - w trosce o Twoje zdrowie 47
Moja Krankenkasa - BKK VBU 35
Jak działa przejście do innej kasy chorych? 660
Ubezpiecz swojego pupila 1279
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 1816
Jak wygląda system ubezpieczeń emerytalnych w Niemczech? 1770