Czy wiesz co to są ubezpieczenia? Zacznijmy od tego, że umowa ubezpieczenia jest umową prawa cywilnego.

Zawierają ją osoba ubezpieczająca siebie lub swój majątek i firma ubezpieczeniowa.

Zakład lub towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty odpowiedniego świadczenia na wypadek wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie od niezdolności do pracy 295
Burza, grad, powódź – kto pokryje koszty naprawy auta 212
Co pokrywa Teilkasko a co pokrywa Vollkasko? 200
Jakie ubezpieczenia można uwzględnić w niemieckim rozliczeniu podatkowym? 142
Twoja kasa chorych w Niemczech 209
BARMER - w trosce o Twoje zdrowie 139
Moja Krankenkasa - BKK VBU 150
Jak działa przejście do innej kasy chorych? 883
Ubezpiecz swojego pupila 1385
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 2190