Informacje dla imigrantów

Witamy w Hanowerze

Mieszkanie w Hanowerze

Co dziś w Hanowerze


Potrzebujesz pomocy w wypełnianiu druków urzędowych, czy pomocy językowej w urzędzie, u lekarza,itp. Zgłoś sie telefonicznie w biurze Polskiej Misji Katolickiej: 0511-6498504.

Nauka języka ojczystego

Opublikowano w Poradniki dla Polaków w Hanowerze

Herkunfssprachlicher Unterricht (HU) - nauka j. ojczystego (odziedziczonego, domowego, rodzinnego)

Dla wielu uczennic i uczniów normalną sytuacją jest dorastanie w więcej niż jednym języku. Wielojęzyczność daje potencjał i wiedzę, które są wspierane, pogłębiane i poszerzane podczas szkolnych zajęć z języka odziedziczonego. Uczennice i uczniowie nabywają w szkole kompetencje językowe w swoim języku odziedziczonym, które wychodzą poza język potoczny i ułatwiają naukę dalszych języków – w tym także języka niemieckiego. W ten sposób uczennice i uczniowie rozwijają swoją świadomość językową i wzmacniają wiarę w siebie w związku z własną wielojęzycznością. Jednocześnie ta szkolna oferta ma służyć promowaniu otwartego i tolerancyjnego podejścia do różnych kultur.

Nauczanie języka odziedziczonego organizowane jest w Dolnej Saksonii przez Regionalne Państwowe Urzędy ds. Szkolnictwa i Edukacji (RLSB) i skupia się na klasach I-IV szkół podstawowych. W szkołach ponadpodstawowych I stopnia zajęcia rozwijające wielojęzyczność mogą być oferowane jako kółka zainteresowań (AG) lub zajęcia fakultatywne, dostępne dla wszystkich uczennic i uczniów. Celem nauczania języka odziedziczonego jest rozwijanie i poszerzanie umiejętności uczennic i uczniów w mowie i piśmie oraz przekazywanie ważnych kompetencji międzykulturowych. Szkoły ogólnokształcące udzielają informacji o ofercie nauczania języka odziedziczonego. Jeżeli w danej szkole nie ma takich lekcji, uczennice i uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach języka odziedziczonego w innej, położonej w pobliżu szkole ogólnokształcącej, w której jest taka oferta.

Lekcje języka odziedziczonego są dobrowolną ofertą szkół ogólnokształcących i mogą zostać zorganizowane na wniosek rodziców lub z inicjatywy szkoły albo przez RLSB, o ile spełnione są wymagane ku temu warunki finansowe, personalne i organizacyjne. Lekcje języka odziedziczonego mogą zostać zorganizowane dla grupy liczącej minimum 10 uczennic i uczniów zainteresowanych danym językiem, także z różnych roczników i z różnych szkół.

Opiekunowie prawni zapisują dzieci na lekcje języka odziedziczonego w swojej szkole ogólnokształcącej. Zapisanie na zajęcia jest dobrowolne. Po zapisaniu dziecka jego regularny udział w lekcjach języka odziedziczonego jest obowiązkowy przez cały czas uczęszczania dziecka do danej szkoły. Wypisanie z lekcji, umotywowanego przez opiekuna prawnego, możliwe jest tylko wraz zakończeniem roku szkolnego.

Lekcje języka odziedziczonego odbywają się często po południu lub w ramach całodziennej opieki w szkołach ogólnokształcących. W przypadku tych lekcji zapewniane są bardzo zindywidualizowane możliwości nauki. Celem jest wspieranie i rozwijanie umiejętności zarówno tych uczennic i uczniów, którzy już posiadają kompetencje w swoim języku odziedziczonym, jak i tych, których znajomość języka odziedziczonego jest jeszcze niewielka. Podstawą nauczania w szkołach podstawowych jest „Program nauczania języka odziedziczonego“.

Nauczanie języka odziedziczonego jest ofertą Kraju Związkowego Dolnej Saksonii i prowadzone jest przez nauczycielki i nauczycieli języka odziedziczonego zatrudnionych przez land. Z reguły nauczany język odziedziczony jest językiem ojczystym tych pedagogów. Najczęściej nauczają oni w kilku szkołach ogólnokształcących, przy czym jedna z tych szkół jest tak zwaną szkołą macierzystą. W pierwszym rzędzie prowadzą oni lekcje języka odziedziczonego. Ponadto wspierają swoje szkoły w zakresie edukacji językowej i kulturowej. Istnieje także możliwość dalszego wykorzystania ich kompetencji, np. w ofertach międzykulturowych, dwujęzycznych i wielojęzycznych, przez włączenie równolegle do nauczania innych przedmiotów, realizację projektów, czy przeprowadzanie egzaminów oceniających znajomość języka.

Warunkiem zatrudnienia w dolnosaksońskim systemie szkolnym jako nauczyciela języka odziedziczonego w szkole podstawowej są ukończone studia nauczycielskie w Niemczech lub w kraju pochodzenia oraz znajomość języka niemieckiego na poziomie C1. Ten sam wymóg dotyczy znajomości języka odziedziczonego. Pożądane jest także praktyczne doświadczenie w pracy nauczyciela, kompetencje dydaktyczne, znajomość struktur szkolnych oraz umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i elastyczność. Nauczyciele języka odziedziczonego są pracownikami Kraju Związkowego Dolnej Saksonii. Tym samym podlegają wszystkim obowiązującym przepisom prawnym i administracyjnym Kraju Związkowego Dolnej Saksonii.

Jak zapisać dziecko na język polski?

Niezależnie od tego, czy w szkole, do której zapisujesz dziecko, są już lekcje j. polskiego czy nie, zapisz dziecko na j. polski w chwili zapisywania go do szkoły. Zobowiązującą deklarację udziału w j. polskim znajdziesz tutaj.

Na górze należy wpisać adres szkoły, na dole wyrażona jest zgoda na podanie Twojego nazwiska, numeru telefonu i adresu e-maila innym zainteresowanych rodzicom; jeżeli się zgadzadz to dopisz swoje dane, jeżeli się nie zgadzasz to skreśl odpowiednie punkty lub cały ten akapit.

1. Jeżeli w szkole, do której zapisujesz dziecko, jest już j. polski, zostanie ono przydzielone do jednej z istniejących grup.

2. Jeżeli w szkole, do której zapisujesz dziecko, nie ma języka polskiego, to:

  • a) dziecko może uczęszczać na zajęcia z języka polskiego do sąsiedniej szkoły (tam należy złożyć deklarację),
  • b) rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o utworzenie nowej grupy j. polskiego.

Aby utworzyć nową grupę j. polskiego należy:

  • zebrać minimu 10 dzieci z własnej szkoły i ew. szkół sąsiednich,
  • wypełnić deklaracje udziału w j. polskim,
  • zrobić listę dzieci zgłoszonych do udziału w j. polskim (nazwisko, imię, klasa),
  • najlepiej w osobistej rozmowie przedstawić dyrektorowi życzenie utworzenia grupy j. polskiego i złożyć na jego ręce listę dzieci i indywidualne deklaracje,
  • zadbać o potwierdzenie przez szkołę otrzymania dokumentów np. przez ostemplowanie (koniecznie z datą) ich kopii, które zatrzymują rodzice.

Utworzenie nowej grupy j. polskiego może potrwać nawet 2 lata (ponieważ brakuje nauczycieli), zatem zapisz swoje dziecko na j. polski jako język pochodzenia (HU) już w chwili zapisywania go do szkoły.

Język polski w szkołach dolnej Saksonii